Genova - Campionati europei di Ju Jitsu 2012 - European Ju Jitsu Championship - smeraldi